Secció Micològica
Museu Balear de Ciències Naturals

Inici/Característiques/Partsbolets/Anell


Anell

L'anell és una formació que es troba en algunes espècies envoltant el peu del bolet. Cal dir que és una característica que fàcilment pot desaparèixer en el transport de determinades espècies des de la seva recol·lecció fins al seu estudi en laboratori, així que cal fixar-se molt bé quan es recol·lecta el fong al bosc, ja que pot ser un caràcter determinant per a una correcta descripció. Per descriure un anell s'ha de considerar la seva disposició sobre el peu, la forma, si és fugaç o perdurable, si té ornamentacions i la seva mobilitat.ASCENDENT

DESCENDENT
SIMPLE

DOBLE