Secció Micològica
Museu Balear de Ciències Naturals

Inici/Característiques/Partsbolets/Cortina


Cortina

Alguns fongs presenten una mena de xarxa delicada i filamentosa que va des dels marges del capell fins al peu. És típic del gènere Cortinarius. Els exemplars joves presenten una cortina ben visible i, a mesura que creix el capell, es va rompent, deixant només restes dels filaments al peu, que típicament presentaran un color marronenc per la caiguda de les espores.