Secció Micològica
Museu Balear de Ciències Naturals

Inici/Característiques

PARTS FONGS

Els fongs estan formats per una part vegetativa o MICELI que és el conjunt d'uns fins filaments denominats HIFES. Generalment el miceli viu enterrat baix el substrat.

Quan les condicions de temperatura i humitat són les adequades el miceli emet l'òrgan reproductor del fong, també denominat CARPÒFOR, ESPORÒFOR o BOLET. La paraula carpòfor prové del grec "carpos" que significa fruit, així doncs es pot dir que el bolet és el "fruit" del fong, és a dir, la part fèrtil del mateix.

L'estudi dels caràcters macroscòpics (himeni, capell, anell, volva, peu, etc.) com microscòpics (espores, cistidis, basidis, ascs, paràfisis, etc.), és bàsic per a una correcte identificació de les espècies.