Secció Micològica
Museu Balear de Ciències Naturals

Inici/Clau dicotòmica

CLAU DICOTÒMICA

Aquesta clau permet diferenciar gairebé 150 gèneres dels fongs macromicets més comuns dels nostres camps.

No s'aplica en el seu ús el microscopi. Per aquesta raó no ens ha de sorprendre que hagi gèneres en els quals s'accedeix per diverses vies, ja que els caràcters morfològics i organolèptics poden ser molt variables, tant dintre d'un gènere com d'una espècie.

És possible que amb certes espècies no freqüents, o amb algunes que puguin pertànyer a gèneres morfològicament molt variables, complexos o molt amplis (com Cortinarius, Mycena...) no es pugui arribar amb precisió a determinar, però ni amb claus més completes, que inclouen l'ocupació de reactius químics i dades microscòpiques, s'arriba a tal perfecció.

- 1 -

Bolets amb làmines

2

Bolets sense làmines

7


- 2 -

Carn fibrosa. El peu no es trenca transversalment amb facilitat, s'esfilagasa.

3

Carn granulosa. El peu es trenca com un guix

6


- 3 -

Làmines de color clar. Ni marrons ni negres

4

Làmines de color fosc, marró, gris o negre.

5


- 4 -

Làmines de color blanc, crema, groc o violaci, fins i tot en exemplars madurs (no vells i adulterats).

CLAU 1

Làmines de color +/- salmó, rosa o ataronjat quan és madur.

CLAU 2


- 5 -

Exemplars vells amb làmines de color marró, marró-tabac o ferruginós.

CLAU 3

Làmines que passen a color gris o negre quan maduren.

CLAU 4


- 6 -

Al trencar el carpòfor secreta làtex.

Lactarius

No secretan làtex. Làmines adherides o escotades.

Russula


- 7 -

Himeni intern.

CLAU 5

Himeni extern.

8


- 8 -

Himeni protegit per un capell. Amb o sense peu.

9

Himeni protegit per un capell. Sense la forma típica de bolet.

CLAU 6


- 9 -

Himeni format per tubs. Acabats en porus.

CLAU 7

Himeni llis, plecs, alvèols o amb agulles.

CLAU 8

Aquestes claus pertanyen a:
Dra. Marisa Castro
Laboratori de micologia
Facultat de ciències. Vigo