Secció Micològica
Museu Balear de Ciències Naturals

Inici/Clau dicotòmica/Clau 2

CLAU DICOTÒMICA

CLAU 2. LÀMINES ROSADES O ATARONJADES

- 1 -

Allibera làtex al trencar el carpòfor.

Lactarius

Sense làtex.

2


- 2 -

Amb volva. Capell generalment viscós.

Volvariella

Sense volva.

3


- 3 -

Damunt fusta.

4

Terrícola.

5


- 4 -

Sense peu. Làmines ataronjades o marró-ataronjades.

Paxillus

Amb peu. Làmines rosades.

Pluteus


- 5 -

Làmines decurrents.

6

Làmines no decurrents.

8


- 6 -

Olor de farina. Làmines +/- rosades, molt atapeïdes.

Clitopilus

Altra olor. Làmines d'altra forma.

7


- 7 -

Color molt ataronjat. Capell +/- embutat. Làmines atapeïdes.
(veure també Lepista inversa)

Hygrophoropsis

Color cinabri, amb tendència al marró. Làmines amples i separades. En hàbitat de pinars.

Chroogomphus


- 8 -

Carpòfor de color carn. Olor a xocolata ranci.

Laccaria

Olor i color diferent. De vegades molt higròfan.
(inclou Rhodophyllus i Nolanea)

Entoloma

Aquestes claus pertanyen a:
Dra. Marisa Castro
Laboratori de micologia
Facultat de ciències. Vigo