Secció Micològica
Museu Balear de Ciències Naturals

Inici/Ìndex d'espècies/Ficha bolet

Chroogomphus rutilus    (Schaeff.: Fr.) O.K.Mill.         


Sinònims : Gomphidius viscidus (L.) Fr. / Gomphidius rutilus (Schaeff. Fr.) S. Ludell.

Nom popular : pebrasset de moro, ull de perdiu Bal. cama de perdiu, pota de perdiu, ull de perdiu Cat. seta reluciente Esp.

Comestible

Fotos

Foto: Juan Planas

Descripció : La cama de perdiu és un bolet corrent a totes les Illes, que apareix típicament a zona de pinar amb estepes (Cistus sp.), mates (Pistacia lentiscus) i murta (Myrtus communis). Es troba inclòs dins del grup dels boletals malgrat no presenti el típic himeni format per tubs i porus.

Capell : de 3 a 10 cm. de diàmetre, de forma acampanada o cònica amb un mamelló central amb tendència a obrir-se amb l'edat, carnós, llis, lluent i viscós quan és jove, de marge fi, un poc corbat cap a l'interior i unit a les làmines per filaments molt fins al principi, de color roig terrós, amb reflexos color safrà al marge.

Himeni : format per làmines amples, de color roig maó més o menys obscures, decurrents, separables del capell.

Peu : allargat, ple, sòlid, atenuat cap a la base, amb restes dels filaments del capell, de color més pàl·lid que aquest.

Carn : espessa, compacta, de gust dolç i inodora, de color groc daurat, amb tonalitats vinoses a la base del peu.

Espores : allargades, llises, de 16-22 X 6-8 micres, de color terrós fosc o quasi negres.

Hàbitat : pinars, també a pinars amb estepes, mates i murta.

Possible confusió : es pot confondre amb Chroogomphus fulmineus (R. Heim) Courtec. espècie molt similar que es diferencia bàsicament pel color vermell o vermell ataronjat tant del capell com del peu. També es pot confondre amb alguna de les espècies del gènere Gomphidius que solen tenir el capell molt més mucilaginós i la carn blanca.

Comestibilitat : bolet comestible, moltes vegades rebutjat perquè quan es cuina pren una coloració violàcia. Recomanam treure la cutícula perque pot donar notes amargues i sol esser laxant.