Secció Micològica
Museu Balear de Ciències Naturals

Inici/Ìndex d'espècies/Ficha bolet

Armillaria mellea    (Vahl. : Fr) P. Kumm.         


Sinònims : Armillariella mellea (Vahl. : Fr) P. Karst / Clitocybe mellea (Vahl) Ricken

Nom popular : gírgola d'alzina Bal. alzinoi, pollancró, bolet de soca, flota d'alzina Cat.

Comestible amb precaució

Fotos

Foto: Juan Planas

Descripció : La gírgola d'alzina és un fong molt freqüent a Mallorca. Típicament creix en grups de nombrosos individus i damunt soques d'alzines encara que es pot desenvolupar en molts tipus d'arbres diferents. El fet que creixin en flotes fa que sovint els capells d'aquests bolets estiguin 'tacats' de blanc per la caiguda de les espores dels que es troben damunt. Els exemplars més joves presenten el capell tancat i tot el conjunt s'assembla a un clau, d'aquí ve el nom popular d'aquest bolet en italià: Chiodini 'Clauet' . Es pot comportar com un paràsit molt perjudicial i provocar problemes greus en explotacions forestals. M. Rolland, l'any 1903, va descriure una plaga en els tarongers de la vall de Sóller (Mallorca) que afectà d'una manera molt negativa en l'economia de la comarca.

Capell : de 5 a 15 cm. de diàmetre, de color mel, primer globós, tancat, amb petites esquames o punxes atapeïdes al centre que no perduren amb l'edat, després obert, amb un mamelló més obscur.

Himeni : format per làmines un tant decurrents, poc atapeïdes, desiguals, de color blanc a groc pàl·lid, amb tonalitats rogenques als exemplars més adults.

Peu : llarg, ample, corbat, robust encara que buit amb el temps, fibrós, sovint bulbós a la base, de color mel més pàl·lid a la part superior i obscur a la part inferior.

Anell : Amb un anell membranós ben evident inclús en els exemplars més adults, de color groc pàl·lid.

Carn : llenyosa al peu, de color blanc, d'olor fúngica i gust un tant amargant en cru.

Espores : el·líptiques, esporada blanca, de 7-9 x 5-6 micres.

Hàbitat : damunt soques d'alzines en grups de nombrosos individus, encara que es desenvolupen damunt molts tipus d'arbres i arbusts diferents com el romani i les estepes.

Possible confusió : es pot confondre amb Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) P. Kumm. que és un fong tòxic que apareix també sovint formant flotes normalment a pins i és de color ataronjat, presenta una cortina fugaç de color groc, té les espores de color terrós i les làmines grogues quan es jove passant després a color verd, verd-marró i gris.

Comestibilitat : els exemplars joves són bons comestibles una vegada rebutjat el peu, que és molt fibrós. Es sap que aquest bolet pot ser mal tolerat per algunes persones provocant problemes gastrointestinals pel que es recomana, la primera vegada que es consumeix, fer-ho en poca quantitat.