Secció Micològica
Museu Balear de Ciències Naturals

Inici/Hàbitats/Dunes

DUNESA les dunes es desenvolupen gran quantitat de fongs. La majoria d'ells són espècies més bé rares i en perill de desaparèixer, a causa de l'amenaça que hi ha en aquest tipus d'hàbitat, principalment per la pressió urbanística de les costes.BOLETS ASSOCIATS A LES DUNES

ASCOMICETS

Geopora arenicola

Geopora foliacea

Greletia planchonis

Helvella juniperi

Peziza muscicola

BASIDIOMICETS

Homobasidiomicets


Agaricals


Agaricus devoniensis

Agaricus pseudopratensis

Amanita boudieri

Leucoagaricus gaillardii

Inocybe heimii

Melanoleuca pseudoluscina

Pleurotus eryngii

Psathyrella ammophila

Gasteromicets


Battarrea phalloides