Secció Micològica
Museu Balear de Ciències Naturals

Inici/Vocabulari

VOCABULARI

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
TOT
Acanalat - ornat amb canaletes o que té forma de canal.Acre - picant a la gola.Adnat - adherit al peu.Alveolat - que presenta alveols.Al·lucinogen - dit del fong la ingesta del qual produeix al·lucinacions.Amiloide - es diu de les espores que prenen una coloració blau obscura en contacte amb el reactiu iodat de Melzer.Anastomitzat - proveït de connexions transversals.Anell - estructura laminar provenent del vel parcial, que es troba rodejant el peu de determinats bolets.Apòfisi - engruiximent que presenten l'esporòfor de certs bolets.Apoteci - cos fructífer típic dels Ascomicets.Aresta - part externa d'una làmina.Asc - estructura en forma de sac o tub que conté ascospores al seu interior.Ascomicet - classe de fongs les espores sexuals dels quals es formen dins els ascs.