Secció Micològica
Museu Balear de Ciències Naturals

Inici/Vocabulari

VOCABULARI

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
TOT
Radicant - Referit al peu, quan aquest acaba de forma atenuada mes o manco puntiagut i què penetra dins el substractReniforme - en forma de ronyó.Resupinat - es diu dels òrgans de posició inversa a la considerada normal; que es disposa damunt el sustrate amb l'himeni sobre la superfície lliureReticulat - teixit en forma de xarxaRizomorf - en alguns bolets, cordó del miceli en forma d’arrel.