Secció Micològica
Museu Balear de Ciències Naturals

Inici/Vocabulari

VOCABULARI

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
TOT
Macroscòpic - dit de les característiques del fong que es poden veure a simple vista.Mamelló - excrescència arrodonida que es forma al capell d’alguns bolets.Marge - vorera del capell.Marginat - que té un marge més o menys diferenciat.Membranós - semblant a una membrana, en forma de làmina fina.Miceli - conjunt d’hifes que constitueix el tal•lus d’un fong.Micorriza - associació simbiòntica entre les arrels d’una planta viva i un fong.Microscòpic - es diu de les característiques dels fongs que no es poden veure a simple vista, sinó amb microscopiMucilaginós - viscós, que presenta mucílag en temps humit.Mugronat - que té forma de mugró.