Secció Micològica
Museu Balear de Ciències Naturals

Inici/Vocabulari

VOCABULARI

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
TOT
Calcinal - part del tronc de l'arbre que queda després d'haver-lo tallat.Campanulat - que té forma de campana.Cercle de bruixes - dit del creixement en forma de cercle de determinats bolets per la disposició radial del seu miceli.Cespitós - es diu quan apareixen diversos exemplars units per la base formant un sol grup.Cistidi - hifa estèril freqüent a l’himeni dels fongs basidiomicets.Clamidiòspores - espora grossa recoberta d’una membrana, que representa l’etapa resistent durant els períodes adversos.Claviforme - que té la forma d’un clau.Conidi - espora produïda per divisió directa i asexual.Connat - es diuen dels bolets que neixen d’un peu comú i formen diversos capells.Copròfil - es diu dels fongs que viuen en els excrements.Coriaci - que té consistència de cuir.Cortina - conjunt de filaments molt fins, procedents del vel parcial, que uneixen la vora del capell del bolet al peu.Costella - làmina, lamineta.Crenat - fistonat, que presenta una mena de retalls de forma arrodonida.Cutícula - es diu de la membrana que cobreix el capell dels bolets.