Secció Micològica
Museu Balear de Ciències Naturals

Inici/Vocabulari

VOCABULARI

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
TOT
Haustoris - òrgan dels fongs paràsits amb el qual absorbeixen substàncies de l’hoste.Hialí - transparent com el cristall.Hifa - filament vegetatiu que forma l’element constitutiu dels fongs.Himeni - part fèrtil del bolet, allà a on es diposen les espores.Himenòfor - part del carpòfor que sosté l’himeni.Hirsut - cobert de pèls rígids, aspres i durs