Secció Micològica
Museu Balear de Ciències Naturals

Inici/Micogastronomia/Conserves

MANERES DE CONSERVAR ELS BOLETS

C : Congelació - N : Al Natual - A : Assecats - V : En Vinagre - S : En Saïm - P : Polvoritzats

ESPÈCIES

C

N

A

V

S

P

Lactarius sanguifluus X X   X X  
Russula delica X X    X    
Russula grisea X X   X    
Russula ilicis X X   X    
Hydnum albidum X X X X X X
Cantharellus alborufescens X X X X X X
Ramaria flava X X X X   X
Clavulina cinerea X X X X   X
Hygrophorus russula X     X    
Tricholoma terreum X X        
Lepista nuda X X     X  
Agrocybe aegerita   X   X    
Pleurotus eryngii X X     X  
Hohenbuehelia geogenia X X     X  
Armillaria mellea   X   X    
Agaricus silvaticus   X   X    
Suillus collinitus X X X     X
Suillus bellini X X X     X
Helvella crispa X X X     X
Helvella lacunosa X X X     X
Morchella esculenta X X X      
Tuber aestivum   X        

Temps de cocció per als bolets conservats al natural

ESPÈCIES

Temps d'ebullició

Temps d'ebullició
al bany maria

Lactarius sanguifluus 6' 50'
Russula delica 6' 60'
Russula grisea 5' 50'
Russula ilicis 5' 50'
Hydnum albidum 6' 60'
Cantharellus alborufescens 6' 60'
Ramaria flava 5' 45'
Clavulina cinerea 5' 45'
Tricholoma terreum 3' 40'
Lepista nuda 5' 45'
Agrocybe aegerita 6' 60'
Pleurotus eryngii 5' 50'
Hohenbuehelia geogenia 5' 50'
Armillaria mellea 6' 60'
Agaricus silvaticus 5' 50'
Suillus collinitus 4' 45'
Suillus bellini 4' 45'
Helvella crispa 6' 50'
Helvella lacunosa 6' 50'
Morchella esculenta 6' 50'
Tuber aestivum 6' 60'

Taules cedides pel mestre cuiner Toni Pinya